Để đảm bảo quyền lợi của Quý khách hàng, mọi email liên hệ từ Nguyễn Gia Travel đều có định dạng:
ten_mail@nguyengiatravel.com. Xin Quý khách hàng lưu ý khi trao đổi thông tin.