Thông báo

Thông báo về việc xác thực thông tin nhân sự

THƯ THÔNG BÁO
V/v Xác thực thông tin nhân sự

– Căn cứ Giấy phép Kinh doanh số 0106-640-338 được Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp ngày 17/09/2014 về việc thành lập Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Nguyễn Gia (sau đây gọi tắt là Công ty du lịch Nguyễn Gia);
– Căn cứ theo điều lệ của công ty du lịch Nguyễn Gia;
– Căn cứ theo nội quy lao động của công ty du lịch Nguyễn Gia;

Xem Thêm

error: Content is protected !!